OSP ALERT i OSP ADMIN to całkowicie bezpłatne aplikacje umożliwiające jednoczesne i natychmiastowe informowanie o alarmach dla Ochotniczych Straży Pożarnych. System wykorzystuje jedynie transmisję internetową pomiędzy telefonem/tabletem (urządzeniem z systemem operacyjnym ANDROID) ,a serwerem na którym loguje się osoba dysponująca grupę - tzw. "dyżurny".

- OSP Admin: umożliwia wysyłanie komunikatów,
- OSP Alert: jast programem do odbioru powiadomień i potwierdzenia przybycia.

        W aplikacji nie występują opóźnienia związane z kolejnym wybieraniem numerów do których trzeba wysłać informację (tak jak w komunikacji SMS). System generuje jedną wiadomość wysyłaną jednocześnie do wielu użytkowników. Zapewnia to sprawną wręcz błyskawiczną infomację u osoby z zainstalowanym programem. Aplikacja po otrzymaniu zgłoszenia emituje dźwięk zbliżony do syreny zainstalowanej na remizie. W górnym polu ekranu wyświetla się krótka informacja typu: OSP ALERT:"POŻAR LASU - m. Ochotniewo".

        Dodatkowym atutem programu jest jego interfejs umożliwiający dokonanie potwierdzenia przybycia na alarm. "Dyżurny" w kilka sekund otrzymuje informację zwrotną kto zgłosił gotowość przybycia, a kogo nie będzie. Ta istotna informacja pozwoli na skrócenie czasu wyjazdu jednostki.

       Komunikat może również zostać wysłany do wybranych strażaków posiadających w danym czasie wymagane uprawnienia "wyjazdowe" tj. szkolenia i kursy uprawniające do uczestnictwa w akcjach ratowniczo gaśniczych. Ponadto program stanowić może doskonałą platformę do testu i weryfikacji sprawności bojowej bez używania tradycyjnych syren.

Pomóż w utrzymaniu OSP24.pl - Opłacenie domeny i hostingu sporo kosztuje, rozważ przekazanie kilku złotych (nigdy nie zbieramy na inne cele)


       Administrator: admin@osp24.pl